חיפוש

החזר מס לשכירים – איך הוא שונה מהחזר מס לעצמאים?

חלק גדול מהעובדים בישראל, בין אם הם עובדים שכירים ובין אם הם עובדים עצמאיים, זכאים להחזרי מס בגין תשלומים ששילמו ביתר למס הכנסה. עם זאת, ישנם מספר הבדלים בדרך ההגשה של הבקשה להחזרי מס בין עובדים שכירים לעצמאיים. מהם אותם הבדלים, וכיצד ניתן להגיש את הבקשה ולקבל החזרי מס מהמדינה?

 

מדוע ניתן לבקש החזרי מס מהמדינה?

לפי חוק, כל אזרח ישראלי שיש לו הכנסה מחויב בתשלום מס עבור הכנסותיו – בין אם מדובר בשכיר ובין אם מדובר בעצמאי. מס ההכנסה מחושב לפי אומדן ההכנסה השנתית של כל עובד, ולכן הוא אינו רגיש לשינויים שיכולים להתרחש בחייו של העובד במהלך השנה, העשויים להשפיע על גובה המס שאותו הוא נדרש לשלם.

מסיבה זו, בסופה של כל שנת מס רשאים העובדים לבדוק האם הם שילמו מס הכנסה בסכום גבוה יותר מכפי שהיו אמורים לשלם, ואם הם מצאו שכן – הם יוכלו להגיש בקשה להחזרי מס מהמדינה, עבור הפער בין הסכום שאותו הם היו אמורים לשלם לבין הסכום שאותו הם שילמו בפועל.

בין השינויים בנסיבות חייו של העובד, שיוכלו לאפשר לו הקלות במס ולפיכך גם החזרי מס בסוף שנת המס, ניתן למנות שינויים במצבו הבריאותי של העובד או של קרובי משפחתו מדרגה ראשונה, שינויים במצבו המשפחתי של העובד, שינויים במצבו התעסוקתי של העובד ועוד. את הזכאות להחזרי מס ניתן לבדוק באופן מהיר וחינמי באתר https://taxes-refund.co.il/.

 

החזרי מס לשכירים – כיצד מגישים את הבקשה?

במידה והינכם עובדים שכירים, ומצאתם שאתם זכאים לקבל החזרי מס מהמדינה, תצטרכו להגיש את הבקשה להחזרי מס בליווי מספר טפסים נלווים. הטפסים העיקריים אותם תצטרכו להגיש אלו טופס 106, שמסכם את כל הסכומים שהמעסיק שילם לכם החל מתחילת שנת המס, וטופס 135 שמהווה דו"ח מקוצר לאותה שנת מס שעליה אתם מבקשים לקבל את החזר המס.

את הבקשה להחזרי מס ניתן למלא בצורה מקוונת, אך יש להגיש אותה בצורה פיזית לפקיד השומה. עוד חשוב לומר שניתן להגיש את הבקשה גם באופן רטרואקטיבי, עד 6 שנות מס אחורנית.

 

החזרי מס לעצמאיים – כיצד מגישים את הבקשה?

עצמאיים שנמצאו זכאים להחזרי מס ומעוניינים לקבלם, נדרשים להגיש את הבקשה בליווי טופס 1301 – שמהווה סיכום של כל הסכומים שאותם הרוויח העצמאי באותה שנת המס המדוברת. נוסף לטופס זה, יש לצרף לבקשה כל אישור, מסמך או אסמכתא רלוונטיים, שיוכלו לאשר את זכאותכם להחזרי מס ולהקל על עבודתו של פקיד השומה (וכך גם לזרז את הליך הטיפול בבקשתכם). כמו עובדים שכירים, גם עצמאיים יכולים להגיש את הבקשה באופן רטרואקטיבי עד 6 שנות מס אחורנית, וכן נדרשים להגיע פיזית אל פקיד השומה לצורך הגשת הבקשה.

 

ערימת מטבעות ועטים

 

אולי תאהבו גם את