נהוג לסבור כי המקצוע השני בקדמותו בהיסטוריה האנושית הוא מקצוע הקוסמות. האמת היא שיש להנחה זו גם תימוכין היסטוריים. אם נתבונן בקירות הפנימיים של הפירמידות שהיו בתקופת הפרעונים הקדומים, במצרים העתיקה ועל גבי הפפירוסים, נוכל לזהות שכבר אז אנשים עסקו בקסמים במרחב הציבורי. העולם המאגי בא לידי ביטוי בם במכשפים, מעלים באוב ויידעונים. התחום הנסתר…