חיפוש

מיסי הון אישי בארה"ב – איך זה עובד?

עולם המיסוי הנשלט על ידי הממשלות, ובפרט עולם מיסוי שנשלט על ידי מדינה זרה, מהווה עניין מסובך למדי. ארצות הברית וישראל חתומות על הסכם ברור אשר קובע את תנאי המיסוי השונים כמו גם את האופן בו המיסים יגבו על ידי המדינות. מרכיב חשוב מתוך המיסוי הוא מס ההון האישי שארצות הברית גובה מאזרחי ותושבי המדינה גם כאשר הם מתגוררים במדינה אחרת בזמן נתון. אז איך זה בעצם עובד? הישארו איתנו.

 

אמנת המס בין ישראל לארצות הברית

ובכן, לפני שנצלול לרכיב מיסי ההון האישי בארה"ב, חשוב לעסוק בקצרה באמנת המס בין ישראל לארצות הברית. ההאמנה קובעת מה הם המקרים בהם תושבי שתי המדינות ישלמו מיסים בכל אחת מהמדינות ובאילו תנאים. כמו כן, כאשר תושב אחד המדינות רוכש נכס במדינה האחרת, גם אז הוא יהיה חייב בתשלומי מס מסוימים תחת תנאים משתנים.

כמו כן, במקרה של אזרחות או תושבות, אזרח או תושב ארצות הברית חייב לשלם מס פדרלי לארה"ב גם אם אינו מתגורר ברגע נתון במדינה.

 

מה זה מס פדרלי?

באופן כללי, ישנם חובות וזכויות אשר אזרחים ותושבי ארצות הברית זכאים להם. מס פדרלי, מהווה דוגמה לחובה אזרחית, החלה גם על תושבים, כאשר הייחודיות שלה באה לידי ביטוי בכך שהאזרחים והתושבים חייבים בה גם אם אינם מתגוררים במדינה ברגע נתון. כמו כן, המיסוי הפדרלי מורכב ממרכיבים רבים ושונים לדוגמה מס ריווחי הון, מיסוי נדל"ן, מס ירושה ועוד.

בנוסף, רוב רכיבי המיסוי הפדרלי מאופיינים בשיטת מיסוי פרוגרסיבי. כלומר, עשירים יותר משלמים אחוזי מס גבוהים יותר ביחס לעשירים פחות.

 

מיסי הון אישי בארצות הברית

מיסי הון אישי, המכונים גם במקרים מסוימים "מיסי עושר", הם מיסים אשר נכללים במסגרת המיסוי הפדרלי המוטל על אזרחים ותושבים בארה"ב. כמו כן, מס הון אישי כשמו כן הוא, מוטל כתלות בהון האישי של אזרח או תושב כאשר המס מוטל רק החל מגובה מסוים של הון. כלומר, אזרח או תושב שלא עומד בקריטריון ההון אשר נקבע בחוק – לא חייב בתשלום מיסי הון אישי.

 

במידה וההון האישי גובה, תושבות או אזרחות אמריקאית משתלמת?

התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית ותלויה בגורמים רבים. נכון לכתיבת מאמר זה, מה עושר בארצות הברית מוטל על אזרח או תושב אשר הונו מוערך במיליון דולר, כאשר גובה המס עומד על 5% מסכום ההון המוערך. כאמור, מס העושר הוא מרכיב אחד בלבד אך מערכת המיסוי האמריקאית הנוגעת לתושבים ואזרחים מורכבת ממרכיבים רבים שיש לקחת בחשבון.

ככלל, מומלץ להעמיק באופן רציני בנושא המיסוי האמריקאי לפני שבוחרים ללכת לנתיב של תושבות ואזרחות. שכן, במצטבר גובה המיסוי יכול להגיע לסכומים רבים באופן שיהווה שיקול מכריע בהחלטה זו.

מס פדרלי

אולי תאהבו גם את